Conveni de Col·laboració entre ACAT i Conversia

 L’Associació Catalana d’Assessors Fiscals, Comptables i Laborals (ACAT) ha signat un Conveni de Col·laboració amb Conversia, empresa, amb més de 12 anys d’experiència, orientada a proporcionar serveis d’adaptació a diverses normatives, mitjançant actuacions especialitzades de consultoria, assessoria, auditoria i formació.

L’objectiu d’aquest acord és promoure l’adequació dels associats de la ACAT i dels seus clients a:

LOPD –Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal

LPBC –Llei 10/2010 de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme

PRL - Assessorament en Prevenció de Riscos Laborals

AVANTATGES DEL SERVEI DE CONVERSIA

-Adaptació a les necessitats del client (sigui quin sigui el seu volum)

-Assumpció de la càrrega de feina, alliberant, així, a l’empresa

-Immillorable competitivitat en qualitat-preu

-Servei certificat i assegurat mitjançant pòlissa d’Assegurança de Responsabilitat Civil

- Assessorament i defensa jurídica

-Professionalitat i solvència

Delegació Baix Llobregat

Carrer Berguedà, 1, Planta Baixa, Porta C3

08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel  931 762 278 · e-mail baix.llobregat@conversia.es · www.conversia.es