El associats poden demanar la placa institucional pel seus despatxos. El cost es 45 euros més IVA.