Resultado de imagen de institut municipal d'hisenda barcelonaResultado de imagen de eae paños acat

CONVENI COM A COL.LABORADORS  AMB L'INSTITUT MUNICIPAL D'HISENDA DEL AJUNTAMENTE DE BARCELONA

Ja tenim signat el conveni amb l’Ajuntament de Barcelona per la tramitació en nom de tercers.

Els interessats amb adherir-se cal que demanin la seva adhesió a  acat@acatfcl.cat