NOTA SOBRE LA LLEI DE PRESSUPOSTOS DE L’ESTAT PER 2018

Barcelona, 9 juliol 2018,

Benvolguts associats/ades,

 Us informem que s’ha publicat “Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.”

 Les novetats més destacables son les següents

 Interès legal del diner

 Aquest queda establert en el 3,00 por cent fins el 31 de desembre de 2018..

 L’interès de demora, serà el 3,75 por cent fins el 31 de desembre de 2018.

.Revalorització pensions per l’any 2018-2019

 La Llei conté una disposició addicional, la cinquantena primera, relativa a l'increment addicional de les pensions. La citada disposició addicional preveu un increment excepcional per a les pensions públiques per als anys 2018 i 2019

 MESURES TRIBUTARIES

 -Impost Patrimoni:  Es prorroga per l’any 2018 l’impost del patrimoni, amb la qual cosa es deixarà de pagar l’any 2019 (sens perjudici que finalment s’aprovi una nova prorroga com ha passat els darrers anys).

 -Resta d’impostos:  veure nota adjunta elaborada per la AEAT.

 Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President  ACAT

/includes/ckeditor/kcfinder/upload/files/LPGE_2018%281%29.pdf

Altres notes d'interès

NOTA MODIFICACIONS TRIBUTARIES I ALTRES PER L'EXERCICI 2020

30/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA PREMIS LOTERIA

13/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODULS 2020

05/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODEL 840

29/11/2019

NOTES TRIBUTÀRIES