Us informem de la següent aplicació que podeu trovar a la página web de la Agencia Tributaria:

Nou servei d'ajuda en l'IVA: Localitzador de prestació de serveis

S'ha incorporat en els portals d'IVA i Subministrament Immediat d'Informació del IVA (SII) un nou servei d'ajuda denominat "Localitzador de prestació de serveis", que resoldrà les principals dubtes plantejades quan l'empresari realitza aquest tipus d'operació amb clients o proveïdors estrangers.

En concret, aquesta eina indica on es localitza un servei i, per tant, si està subjecte al IVA, qui ha de declarar l'IVA meritat en l'operació o com es declara en cas de no estar subjecta en el territori d'aplicació del impost espanyol; també indicarà si en la factura s'ha d'o no repercutir IVA.

Nuevo servicio de ayuda en el IVA: Localizador de prestación de servicios

Se ha incorporado en los portales de IVA y Suministro Inmediato de Información del IVA (SII) un nuevo servicio de ayuda denominado "Localizador de prestación de servicios", que resolverá las principales dudas planteadas cuando el empresario realiza este tipo de operación con clientes o proveedores extranjeros.

En concreto, esta herramienta indica dónde se localiza un servicio y, por tanto, si está sujeto al IVA, quién debe declarar el IVA devengado en la operación o cómo se declara en caso de no estar sujeta en el territorio de aplicación del impuesto español; también indicará si en la factura se debe o no repercutir IVA.

https://www2.agenciatributaria.gob.es/soporteaeat/Localizador.nsf/Localizador?OpenForm

Altres notes d'interès

NOTA IMPOST SOCIETATS I DECRET LLOGUERS

24/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS I ALTRES

19/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REGISTRE CONTROL HORARI

14/05/2019

NOTES LABORALS

NOTA SOBRE L'IMPOST D'ACTIUS NO PRODUCTIUS DE PERSONES JURIDIQUES

05/04/2019

NOTES TRIBUTÀRIES