Barcelona, 22 gener 2018.

Benvolguts companys/es

 Us informem que

 S’ha publicat l’Ordre VEH/1/2018, de 15 de gener, per la qual s'aproven els models de subministrament d'informació previstos a l'article 7 del Reglament de l'impost sobre begudes ensucrades envasades, aprovat pel Decret 73/2017, de 20 de juny.

L’Ordre aprova els models 523, 524 i 525, i estableix que les declaracions informatives s’han de presentar de manera telemàtica, a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària de Catalunya, entre els dies 1 a 28 de febrer de cada exercici.

Aquests models, el contingut dels quals s'annexa a aquesta Ordre, són de tres tipus:

a) Model 523. Declaració informativa que presenta el distribuïdor substitut del contribuent referida a contribuents

b) Model 524. Declaració informativa que presenta el contribuent referida a distribuïdors no substituts

c) Model 525. Declaració informativa que presenta el distribuïdor no substitut referida a distribuïdors substituts del contribuent

Per a qualsevol dubte o aclariment poden contactar amb acat@acatfcl.cat
Josep M Paños Pascual
President ACAT

ACCES DISPOSICIO

 

Altres notes d'interès

NOTA IMPOST SOCIETATS I DECRET LLOGUERS

24/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS I ALTRES

19/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REGISTRE CONTROL HORARI

14/05/2019

NOTES LABORALS

NOTA SOBRE L'IMPOST D'ACTIUS NO PRODUCTIUS DE PERSONES JURIDIQUES

05/04/2019

NOTES TRIBUTÀRIES