NOTA SOBRE LA INTERVENCIO DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN L’AMBIT FISCAL I LABORAL

Barcelona, 30 octubre 2017
Benvolguts associats i associades,

 Us informem que s’ha publicat el Real Decreto 944/2017, de 27 de octubre, por el que se designa a órganos y autoridades encargados de dar cumplimiento a las medidas dirigidas al Gobierno y a la Administración de la Generalitat de Cataluña, autorizadas por acuerdo del Pleno del Senado, de 27 de octubre de 2017, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución.

 Com a conseqüència de la dissolució del Parlament de Catalunya, el cessament del Govern de la Generalitat i la convocatòria d’eleccions pel proper 21 de desembre, el Govern central assumeix la direcció i les funcions que fins ara corresponia al Govern de la Generalitat en matèria fiscal i laboral entre d’altres.

 A efectes pràctics es mantenen les funcions pròpies de l’Agencia Tributaria de Catalunya, on es gestionaran, com fins ara, els impostos propis i els cedits, mentre l’AEAT gestionarà els impostos estatals.

 L’operativa i la tramitació electrònica serà la mateixa que teníem fins ara i no es preveu cap canvi significatiu.

 Igualment es mantenen operatives les conciliacions laborals via electrònica com fins ara.

 Per tant la nostra operativa diària, tant laboral com fiscal no es veurà afectada ni s’esperen grans modificacions al respecte. En tot cas us anirem informant puntualment.

 També es preveu la prorroga dels pressupostos de la Generalitat per l’any 2018, amb la qual cosa no es previsible que hi hagin gaires novetats pel proper exercici.

 Per la vostra informació us relacionem les funcions afectades per aquesta disposició:

Ministerio de Hacienda y Función Pública.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública realizará las funciones que le correspondan respecto del siguiente ámbito competencial:

a) Respecto de la Secretaría de Economía del Departamento de Vicepresidencia y Economía y Hacienda de la Generalitat, en el ámbito competencial definido por las funciones de las unidades de financiación de la Comunidad Autónoma integradas en la Dirección General de Política Financiera, Seguros y Tesoro.

b) Respecto de la Secretaría de Hacienda del Departamento de la Vicepresidencia y Economía y Hacienda de la Generalitat, actuará en el ámbito competencial de los siguientes centros directivos y entidades

■ Dirección General de Patrimonio de la Generalitat.

■ Dirección General de Planificación y Estudios Fiscales.

■ Dirección General de Tributos y Juegos.

■ Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalitat de Cataluña.

c) En el ámbito competencial de la Agencia Tributaria de Cataluña, incluida la Oficina del Contribuyente, del Departamento de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.

d) Respecto de la Secretaría de Economía del Departamento de la Vicepresidencia y Economía y Hacienda de la Generalitat, en el ámbito de las funciones de la Dirección General de Presupuestos y de la Dirección General de Promoción Económica, competencia y regulación en lo relativo a los fondos estructurales y de inversión europeos.

e) En el ámbito de la Intervención General, integrada por la Dirección General de la Intervención, dependiente directamente del Departamento de la Vicepresidencia y Economía y Hacienda de la Generalitat.

f) Respecto de la Secretaría de Administración y Función Pública del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, en el ámbito de las funciones de la Dirección General de Función Pública y de la Dirección General de Modernización e Innovación de la Administración.

g) Respecto de la Secretaría de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital del Departamento de Presidencia de la Generalitat, en el ámbito de las funciones del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y en el ámbito de las funciones del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT).

h) Respecto de la Secretaría de Transparencia y Gobierno Abierto del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales, Exteriores y Transparencia, en el ámbito de las funciones de la Dirección de Transparencia, datos abiertos y calidad democrática.

i) Así mismo, actuará en el ámbito de las funciones de la Dirección General de Contratación Pública del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales, Internacionales y Transparencia.

j) Las sociedades reguladas en el capítulo IV del Decreto Legislativo 2/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la Empresa Pública Catalana, sin perjuicio de las competencias del asesoramiento que deban prestarlos distintos departamentos ministeriales con competencias relacionadas con el objeto social de dichas entidades

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social realizará las funciones que le correspondan respecto del siguiente ámbito competencial:

a) En el ámbito de las funciones relacionadas con el empleo de la Secretaría General de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de este Departamento, y en particular, respecto del ámbito competencial definido por las funciones de los siguientes órganos:

■ Dirección General de Relaciones Laborales y Calidad en el Trabajo. Con la excepción de la competencia correspondiente a las autorizaciones iniciales de trabajo a extranjeros.

■ Dirección General de Economía Social, el Tercer Sector, las Cooperativas y la Autoempresa.

■ Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC).

■ El Consejo de Relaciones Laborales.

■ La relación con el Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña.

b) En el ámbito competencial de la Secretaría General de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias respecto de las funciones relativas a los servicios comunes/horizontales de este Departamento, y en particular, las correspondientes a:

■ Dirección de Servicios.

■ Dirección General de la Inspección de Trabajo.

c) En el ámbito competencial de la Secretaría de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía, del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, respecto de las funciones correspondientes a:

■ Dirección General de Relaciones Laborales y Calidad en el Trabajo.

■ Agencia de Migraciones de Cataluña, adscrita al Departamento mediante la Secretaría de Igualdad Migraciones y Ciudadanía.

 Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President  ACAT

NOTA INFORMATIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altres notes d'interès

NOTA IMPOST SOCIETATS I DECRET LLOGUERS

24/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS I ALTRES

19/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REGISTRE CONTROL HORARI

14/05/2019

NOTES LABORALS

NOTA SOBRE L'IMPOST D'ACTIUS NO PRODUCTIUS DE PERSONES JURIDIQUES

05/04/2019

NOTES TRIBUTÀRIES