NOTA SOBRE EL MODEL 360

Barcelona, 12 de setembre de 2018

Benvolguts associats i associades,

Us recordem que el proper 30 de setembre finalitza el termini per sol·licitar la devolució de l'IVA dels nostres clients que hagin suportat durant 2017 a un altre país de la Unió Europea. La devolució s'ha de realitzar a través del model 360.

El formulari 360 s'utilitzarà pels empresaris o professionals que estiguin establerts al territori d'aplicació de l'Impost per sol·licitar la devolució de les quotes suportades per adquisicions o importacions de béns o serveis efectuades en la Comunitat, amb excepció de les realitzades en aquest territori.

També utilitzaran aquest formulari els empresaris o professionals establerts en les Illes Canàries, Ceuta o Melilla, per sol·licitar la devolució de les quotes suportades per adquisicions o importacions de béns o serveis efectuades al territori d'aplicació de l'Impost

Aquest formulari serà presentat obligatòriament per via telemàtica a través d'Internet, en les condicions i d'acord amb el procediment previst en els articles 2 i 3 de l'Ordre, EHA/789/2010, de 16 de març.

També es pot presentar a través d'un tercer autoritzat. Si la presentació telemàtica va a ser realitzada per una persona o entitat autoritzada per presentar declaracions en representació de terceres persones, serà aquesta persona o entitat autoritzada qui haurà de tenir instal·lat en el navegador el seu certificat i ha d'estar autoritzat per rebre les notificacions telemàtiques del contribuent.

Adjuntem guia model 360

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President  ACAT

GUIA MODEL 360

Altres notes d'interès

NOTA MODIFICACIONS TRIBUTARIES I ALTRES PER L'EXERCICI 2020

30/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA PREMIS LOTERIA

13/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODULS 2020

05/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODEL 840

29/11/2019

NOTES TRIBUTÀRIES