INSCRIPCIONS

 JORNADA FORMATIVA DE NADAL

IVA

LLOC I DATA :  BARCELONA, 10 desembre 2019

HOTEL CATALONIA DIAGONAL CENTRE

BALMES, 142-146

08008  BARCELONA

PROGRAMA

SESIO TARDA

16.00 Rebuda dels assistents i presentació de l’acte a càrrec del President de l’ACAT Sr. Josep M Paños Pascual

16.05 a 20.00

SEMINARI: Novedades normatives, doctrinales y jurisprudenciales en el IVA. Nuevo tratamiento del IVA y reglas de localización en el comercio electrónico y en el régimen de ventas a distancia

Ponent/Ponent:  Antonio Martínez Alfonso

Doctor en Economía, Inspector d’Hisenda

18.00-18.30 Pausa pel cofee-break

Preus:  associats, familiars, treballadors i col·laboradors:  gratuït.

Resta:  60 euros (cal fer transferència per formalitzar la inscripció)

Inscripció:  a la web  www.acatfcl.cat

CTA  CTE : ES26 0081 0200 2400 0283 4088

Aforament limitat: es prega l’assistència als inscrits o bé es comuniqui la baixa amb suficient antelació.