FES-TE ASSOCIAT

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats i treballin en l’àmbit de l’assessoria fiscal, laboral o comptable ja sigui per compte propi o per compte alié.

Documents necessaris:

  1. Petició d'ingrés en l'a Associació. Formulari.
  2. Empleni aquest formulari. Un cop rebem la seva sol·licitud ens posarem en contacte amb vostè per acabar els tràmis d'alta a l'ACAT.
  3. Fotocòpia de títols acadèmics o que acreditin coneixements en l'àrea fiscal, comptable o laboral. Si no n'hi alta IAE i autònoms o certificat de l'empresa que especifiqui les funcions que es realitzen en la mateixa.
  4. Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport.
  5. NO cal la col.legiació.
  6. Número de compte corrent per domiliar els rebuts.

Per sol.licitar l'alta en l'Associació cal enviar la petició d'ingrés. Formulari.

La documentació complementària, cal adjuntar-la al següent correu elecrònic: acat@acatfcl.cat

Quota trimestral: 40 euros.

L'informem que d'acord amb la Llei 15/1999 de Protecció de Dades, utilitzarem les dades consignades en aquest formulari per tramitar la seva alta en l'associacio. En qualsevol moment podrà exercir els drets que li confereix l'esmentada Llei, per escrit, a la seu d'ACAT.