Avís legal

1.TITULAR DEL WEB

Denominació social: Associació Catalana d’Assessors Fiscals Comptables i Laborals (d’ara en endavant ACAT).
Número d'identificació fiscal (NIF): G-66342064
Domicili: Carrer Gran de Gràcia, 71 5è 1a 08012. BARCELONA
Correu electrònic: acat@acatfcl.cat

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

L’objecte d’aquestes condicions d’us (d'ara endavant denominades avís legal) és regular l'ús d'aquest web que l’ACAT posa a disposició dels seus associats i del públic en general en la present URL.
La utilització d'aquest web per un tercer li atribueix la condició d'usuari, i suposa l'acceptació plena per la seva part de totes i cadascuna de les condicions que es recullen en aquest avís legal.

3. ACCÉS.

L'accés a aquest web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït. No obstant, alguns dels serveis i continguts oferts per l’ACAT o tercers a través del web es poden trobar subjectes a pertànyer com associat a l’entitat.
En cas que sigui necessari que l'usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis, a la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris serà d'aplicació allò que es disposa en el punt 7 d’aquest avís legal.

4. ÚS CORRECTE DEL WEB

L'usuari es compromet a utilitzar el web, així com els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei, aquest avís legal, els bons costums i l'ordre públic.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del present web i de les diferents pàgines web que hi pertanyen, així com dels elements que hi estan continguts i en les seves pàgines, són titularitat exclusiva de l’ACAT o de tercers. En aquest sentit, el titular d'aquest web fa expressa reserva de tots els drets.

6. RÈGIM DE RESPONSABILITAT

6.1. De l’ús del web L'usuari és l'únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del web, quedant el titular del web, els seus associats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'usuari.

L’ACAT emprarà vetllarà perquè la informació apareguda al web sigui actualitzada i fefaent, no obstant això, no assumeix cap garantia en relació amb l'absència d'errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d'aquest web. L'usuari és l'únic responsable enfront de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular del web basada en la utilització per l'usuari del web. Si s'escau, l'usuari assumirà les despeses, costos i indemnitzacions que siguin irrogats al titular del web amb motiu de tals reclamacions o accions legals.

6.2. Del funcionament del web. L’ACAT exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar de causes alienes al titular del web.

El titular del web es reserva la facultat per suspendre temporalment, i sense previ avís, l'accessibilitat al web per tasques d’actualització, de manteniment, reparació, o millora.

6.3. Dels enllaços. Els enllaços continguts en el web i les pàgines webs que hi pertanyen poden conduir l'usuari a altres webs gestionats per tercers. L’ACAT no assumeix cap responsabilitat respecte al funcionament i la informació que es trobi fora del web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret.

7. PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’ACAT informa que les dades personals subministrades s’incorporaran a un fitxer automatitzat titularitat de l’Associació.

Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició lliurant una carta certificada, juntament amb fotocòpia del DNI, a, Associació Catalana d’Assessors Fiscals Comptables i Laborals amb domicili al Carrer Gran de Gràcia, 71 5è 1a 08012. Barcelona.

8. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D'ÚS

L’ACAT es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense previ avís les condicions d'ús del present web. L'usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d'ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d'ús.

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució del present Avís legal es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Cookies

Aquest web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers destinades a oferir un millor servei. Les 'cookies' són petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que ens permeten conèixer la data i l'hora de l'última vegada que l'usuari va visitar el nostre web, l'identificador encriptat de l'usuari, l'idioma per defecte i altres elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

Al navegar o utilitzar els serveis del nostre web, l'usuari accepta l'ús que fem de les 'cookies' amb la finalitat de facilitar la navegació pel propi web. No obstant, l'usuari té l'opció d'impedir la generació de 'cookies' i eliminar-les mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu navegador. En cas de bloquejar l'ús de 'cookies' al seu navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.